Hotelsko poslovno stanovanjski center Celje – natečaj